Flyktingar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Organisationen skapades för att i första hand tillhandahålla gratis boende tills flyktingarna är självförsörjande.
Att skriva ett inneboende kontrakt är viktigt

Hur man ansöker om skydd?

Krav för att få till­fäl­ligt skydd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv.

Du kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet om du:

  • Är ukrainsk medborgare och var bosatt i Ukraina före 24 februari 2022
  • Har uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
  • Är familjemedlem till de två ovanstående

Om du har ett pass eller andra id-handlingar som visar att du tillhör en av dessa grupper ska du visa upp dem när du ansöker om skydd.

Hitta mer information här: Ansök om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet – Migrationsverket

Hur man ansöker om asyl?

Om inte ovan passar in så har man alltid rätt att söka asyl. 

För att söka asyl behöver man besöka Migrationsverket. På sidan finner du mer information samt adresser till de kontor man kan söka hos. 

Hitta mer information här: Så här ansöker du om asyl – Migrationsverket

Vad händer om jag har ett husdjur?

Det finns regler för att ta in djur till Sverige, bland annat för att förhindra att vi får in rabies, som är en dödlig sjukdom som kan drabba både människor och djur. Just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Det innebär att vi bedömer från fall till fall vilka åtgärder som är nödvändiga.

Hitta mer information här: Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina – Jordbruksverket

Sjukvård

Vid behov av sjukvård som inte är akut. Ring 1177 eller gå in på hemsidan

Find more information here: https://www.1177.se/

Skatteverket

Efter man har fått sitt uppehållstillstånd går man till Skatteverket för att få sitt samordningsnummer.

För mer information: https://skatteverket.se

Söka jobb

I Sverige finns vår Arbetsförmedling. Där kan man hitta jobbanonser men även få hjälp med att söka jobb.

För mer information: arbetsförmedlingen.se

Hur AFUIS-plattformen fungerar